Cum accesez asigurarea?

În cazul în care sunteți într-un moment nefericit și doriți să accesați beneficiile asigurării de viață, tot ce trebuie să faceți este să pregătiți un dosar de daună. Pentru deschiderea acestuia, sunt necesare următoarele documente:

În general:

Avizare daune (în baza formularului tip) către asigurator sau broker

 • Act de identitate (CI/BI) al persoanei care avizează evenimentul (fotocopie)
 • Adresa, telefonul, adresa de email ale persoanei care avizeaza evenimentul
 • Proces-verbal întocmit de organele competente să cerceteze cazul din care să rezulte cauzele, împrejurările producerii evenimentului asigurat și alcoolemia persoanei asigurate la data producerii evenimentului (accidentului) (fotocopie)
 • Orice act medical din care să rezulte clar, evident, data primei diagnosticări cu afecțiunea/afecțiunile care a/au condus la eveniment, cum sunt de exemplu:
  • Bilete de trimitere la spital (fotocopie), dacă este cazul
  • Bilete de ieșire din spital (fotocopie), dacă este cazul
  • Foaie de observație clinică generală de la spital (fotocopie), dacă este cazul
  • Raport necropsie (fotocopie), dacă este cazul

Adițional se vor prezenta următoarele documente, în funcție de eveniment:

Deces din cauze naturale (boală)

 • Certificat deces (fotocopie)
 • Certificat medical constatator deces (fotocopie)
 • Certificat de moștenitor

Invaliditate permanentă din accident

 • Decizie asupra capacității de muncă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte gradul de invaliditate al persoanei asigurate
 • Proces verbal de la medicul legist din care să rezulte gradul de invaliditate, exprimat în procente

Spitalizare din orice cauză

 • copia foii de observaţie
 • copie a biletului de externare sau orice document eliberat ca urmare a spitalizării

Intervenții chirurgicale din orice cauză

 • copia foii de observaţie
 • copie a biletului de externare sau orice document eliberat ca urmare a efectuării intervenţiei chirurgicale

Fracturi

 • copia foii de observaţie
 • copie a biletului de externare sau orice document eliberat ca urmare a acordării de asistenţă medicală

Toate documentele se trimit în maximum 30 de zile de la data emiterii lor.